PLC list

MITSUBISHI A/Q SERIES PLC
(Melsec-Q series PLC , AnS/QnAS/AnN/AnA/QnA  Mitsubishi)
A1SHCPU A2SHCPU A2USHCPU-S1 A1SCPUC24-R2 A1SJHCPU A1SCPU A1SCPU-S1 A2SCPU A2USCPU A2USCPU-S1 A2USCPU-S60 A2ASCPU-S60 A2USCPU-S30 A2USCPU-M128 A3USCPU-M128 A1SJHCPU Q2ASCPU Q2ASCPU-S1 Q2ASHCPU Q2ASHCPU-S1 Q2ASHCPU-S124 A0J2CPU A0J2HCPU A0J2HCPUP21 A1SJCPU-S3 A171SHCPUN A172SHCPUN A173UHCPU A273USHCPU A273UHCPU A273UHCPU-S3 A373UCPU A0J2CPU-DC24 A1S32B A1S33B A1S35B A1S38B A1S52B A1S55B A1S58B A1S68B A1S38HB A175B A178B A1SH38B A1S52B-S1 A1S55B-S1 A1S58B-S1 A1S65B-S1 A1S68B-S1 A1SNMCA-8KP A1SNMCA-2KE A1SNMCA-8KE A2SMCA-14KP A2SMCA-14KE A2SNMCA-30KE A2SNMCA-60KE A2SMCA-30KP A1S61P A1S62P A1S63P A1S61PN A1S62PN A1SX10 A1SX20 A1SX30 A1SX40 A1SX40-S1 A1SX40-S2 A1SX41 A1SX41-S1 A1SX41-S2 A1SX42 A1SX42-S1 A1SX42-S2 A1S42X A1SX71 A1SX80 A1SX80-S1 A1SX81 A1SX80-S2 A1SX81-S2 A1SX10EU A1SX20EU A1SY10 A1SY18A A1SY22 A1SY28A A1SY40 A1SY41 A1SY42 A1SY50 A1SY60 A1SY68A A1SY71 A1SY80 A1SY81 A1SY10EU A1SY14EU A1SH42 A1SX48Y18 A1SX48Y58 A1SY18AEU A1SY28EU A1S63ADA A1S66ADA A1S64AD A1S68AD A1S62DA A1S68DAI A1S68DAV A1ST60 A1S68TD A1S62RD3 A1S62RD4 A1S64TCTT-S1 A1S64TCTTBW-S1 A1S64TCRT-S1 A1S64TCRTBW-S1 A1SD71-S2 A1SD71-S7 A1SD75P1-S1 A1SD75P2-S3 A1SD75P3-S3 A1SD75-C01H A1SP60 A1SD75M1 A1SD75M2 A1SD75M3 AD75TU A1SD61 A1SD62 A1SD62E A1SD62D A1SI61 A1SD62-S1  AJ71C23-S3   AJ65BTB1-16D AJ65BTB2-16D AJ65BTC1-32D AJ65BTB1-16T AJ65BTB2-16T AJ65BTC1-32T AJ65BTB2-16R AJ65BTB1-16DT AJ65BTB2-16DT AJ65BTB2-16DR AJ65SBTB1-16D AJ65SBTB1-16D1 AJ65SBTB1-32D AJ65SBTB1-32D1 AJ65SBTC1-32D AJ65SBTC1-32D1 AJ65SBTB1-16T AJ65SBTB1-32T AJ65SBTC1-32T AJ65SBTC1-32DT AJ65SBTC1-32DT1 AJ65SBTB1-8D AJ65SBTC4-16D AJ65SBTW4-16D AJ65SBTB1-8T AJ65SBTC4-16TD AJ65SBTW4-16DT AJ65SBTCF1-32DT AJ65SBTB1-32DT AJ65SBTB1-16T1 AJ65SBTB1-32T1 AJ65SBTCF1-32D AJ65SBTCF1-32T A80BDE-J61BT11 A80BDE-J61BT13 AJ65SBT-RPT AJ65SBT-RPI-10A AJ65SBT-RPI-10B AJ65BT-D62 AJ65BT-D62D AJ65BT-D62D-S1 AJ65BT-D75P2-S3 AJ65BT-R2 AJ65BT-G4 AJ65BT-64AD AJ65BT-64DAV AJ65BT-64DAI AJ65BT-68TD AJ65BT-64RD3 AJ65BT-64RD4 AJ65SBT-64AD AJ65SBT-62DA A6CAP-DC1 A6CPA-WP1 A6CVR-8 A6CVR-16 A6CVR-32 A6CON-P214 A6CON-P220 A6CON-P514 A6CON-P520 A1SJ51T64 AJ55TB3-4D AJ55TB3-8D AJ55TB3-16D AJ55TB2-4T AJ55TB2-8T AJ55TB2-16T AJ55TB2-4R AJ55TB2-8R  AJ55TB2-16R AJ55TB32-4DT AJ55TB32-8DT AJ55TB32-16DT AJ55TB32-4DR AJ55TB32-8DR  AJ55TB32-16DR AJ65VBTCE3-32D AJ65VBTCE3-2EA AJ65VBTCE3-16D AJ65VBTCE3-3EA  A1SJ71LP21 A1SJ71BR11 A1SJ71AP21 A1SJ71AR21 A1SJ71AT21B A1SJ72T25B A1SJ71PT32-S3 A1SJ71T32-S3 A1SJ71C24-R2 A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-R4 A1SJ71UC24-PRF A1SD51S A1SG62 A1SJ71QLP21 A1SJ71QBR11 A1SJ71QC24 A1SJ71QC24-R2 A1SJ71QC24N A1SJ61QBT11 A6WA-28P A2SWA-28P A7PUS AC30R4-PUS A6CON1  A6CON2 A6CON3 A6BAT A1SG60 A1SG62 A1SC01B A1SC03B A1SC60B A1SC05NB A1SC07NB A1SC30NB A1SC50NB A6TE2-16SRN AC06TE AC10TE AC30TE AC50TE AC100TE A1STA32 A1STA32-3 A1STA32-7 A6TBXY36 A6TBXY54 A6TBX70 A6TBX36-E A6TBY36-E A6TBX54-E A6TBY54-E A6TBX70-E AC05TB AC10TB AC20TB AC30TB AC50TB A3ACPU A3ACPUP21 A3ACPUR21 A2ACPU-S1 A2ACPUP21-S1 A2ACPUR21-S1 A2ACPU A2ACPUP21 A2ACPUR21 A3NCPU A3NCPUP21 A3NCPUR21 A2NCPU-S1 A2NCPUP21-S1 A2NCPUR21-S1 A2NCPU A2NCPUP21 A2NCPUR21 A1NCPU A1NCPUP21 A1NCPUR21 A0J2CPU A0J2HCPU A0J2HCPUP21 Q2ACPU Q2ACPU-S1 Q3ACPU Q4ACPU Q4ARCPU A221AM-20 A32B A35B A38B A55B A58B A65B A68B A38HB A61P A62P A63P A65P A66P A68P A3NMCA-0 A3NMCA-2 A3NMCA-4 A3NMCA-8 A3NMCA-16 A3NMCA-16 A3NMCA-24 A3NMCA-40 A3NMCA-56 A4UMCA-128 4KRAM 16KRAM 4KROM 8KROM 16KROM 16KHROM 16KQROM 4KEROM 64KWROM 128KWROM 256KWROM A6BSW-P-S3 A6BSW-P-S4 A6BSW-P-S5 AX10 AX11 AX20 AX21 AX40 AX41 AX41-S1 AX42 AX42-S1 AX60-S1 AX70 AX71 AX80E AX81 AX82 AY10 AY10A AY11 AY11A AY13 AY13E AY22 AY23 AY40 AY40P AY41 AY42 AY42-S1 AY42-S3 AY50 AY51 AY51-S1 AY51UL AY60 AY60S AY70 AY71 AY80 AY81EP AH42 A68AD A68ADN A616AD A60MX A60MXR A616TD A68DAV A68DAI-S1 A616DAV A616DAI A68RD3 AD61 AD61-S1 AD71-S2 AD71TU AD72 AD75P1-S3 AD75P2-S3 AD75P3-S3 AD51-S3 AD75M1 AD75M2 AD75M3 AD51H-S3 AJ71C24-S8 AJ71C24-S3 AJ71UC24 AJ71E71N-B5T AJ71E71N-B2 A7BDE-J71AP21 AJ71AP21 AJ71AR21 AJ72P25 AJ72R25 AJ71AT21B AJ72T25B AJ71PT32-S3 AJ71LP21 AJ71LP21G AJ71BR11 AJ61BT11 AI61 A11VC AG62 A7PU AJ71QC24 AJ71QC24-R2 AJ71QC24N-R2 AJ71QLP21 AJ71QLP21G AJ71QBR11 AJ61QBT11 A7BDE-J71AR21 AJ71LP21GE A6BR10 A6BR10-DC A8PUE AC20R4-A8PU AC300R4 AC30R4 AC30R2 A6SW16 A6SW32 AJ71QBR11 AJ71E71-S3 AJ71PT32-S3 AJ71AT21B AJ71E71 AJ71P22R22 AJ71E71N-B2 AJ71LP21 AJ71ME81 AJ71BR11 AJ71LP21G AJ71LR21 AJ71UC24 AJ72QLP25 AJ72PT35 AJ72QBR15 AJ72LP25 AJ72P25 AJ72TP25B AJ71QLP21G AJ71QLR21 AJ71QE71 AJ71QC24-R2 AJ71QE71-B5 AJ95TB2-16T AJ95TB2-16D AJ71BH92 AJ72R25  AJ71C23-S3  AJ71C24-S5 AJ35TJ-8S1 AJ35PTF-32D AJ71PB96F AJ35PTF-24R A0J2C214-S1 A0J2-PW A0J2-68AD A0J2-E32D AJ65SBTB1-8D AJ65SBTB1-16D AJ65SBTB1-16D1 AJ65SBTB1-32D AJ65SBTB1-32D1 AJ65SBTB2N-8A AJ65SBTB2N-16A AJ65SBTB3-8D AJ65SBTB3-16D AJ65SBTC1-32D AJ65SBTC1-32D1 AJ65SBTC4-16D AJ65SBTCF1-32D AJ65FBTA4-16D AJ65FBTA4-16DE AJ65SBTW4-16D AJ65MBTL1N-16D AJ65MBTL1N-32D AJ65BTB1-16D AJ65BTB2-16D AJ65BTC1-32D AJ65SBTB1-8T AJ65SBTB1-8T1 AJ65SBTB1-16T1 AJ65SBTB1-32T AJ65SBTB1-16T1 AJ65SBTB1-32T1 AJ65SBTB2-8T AJ65SBTB2-8T1 AJ65SBTB2-16T AJ65SBTB2-16T1 AJ65SBTB2N-8R AJ65SBTB2N-16R AJ65SBTB2N-8S AJ65SBTB2N-16S  AJ65SBTC1-32T AJ65SBTC1-32T1 AJ65SBTCF1-32T AJ65FBTA2-16T AJ65FBTA2-16TE AJ65MBTL1N-16T AJ65MBTL1N-32T AJ65BTB1-16T AJ65BTB2-16R AJ65BTB2-16T AJ65BTC1-32T AJ65SBTB1-16DT AJ65SBTB1-16DT1 AJ65SBTB1-16DT2 AJ65SBTB1-16DT3
AJ65SBTB1-32DT AJ65SBTB1-32DT1 AJ65SBTB1-32DT2 AJ65SBTB1-32DT3 AJ65SBTB32-8DT AJ65SBTB32-8DT2 AJ65SBTB32-16DT AJ65SBTB32-16DT2 AJ65SBTC1-32DT AJ65SBTC1-32DT2 AJ65SBTC1-32DT3 AJ65SBTC1-32DT1 AJ65SBTC4-16DT AJ65SBTC4-16DT2 AJ65SBTCF1-32DT AJ65FBTA42-16DT AJ65FBTA42-16DTE AJ65SBTW4-16DT AJ65MBTL1N-16DT AJ65BTB1-16DT AJ65BTB2-16DR AJ65SBT-64AD AJ65BT-64AD AJ65SBT-62DA AJ65BT-64DAI AJ65BT-64DAV AJ65VBTCU68DAVN AJ65VBTCU68ADV AJ65VBTCU68ADI AJ65BT-64RD3 AJ65BT-64RD4 AJ65BT-68TD AJ65BT-D62 A62LS-S5 AJ65BT-D62D AJ65BT-D62D-S1 AJ65BT-D75P2-S3 AJ65BT-G4-S3 AJ65BT-R2 AJ65SBT-RPT AJ65SBT-RPS AJ65BT-RPI-10A AJ65BT-RPI-10B A6CAP-DC1 A6CPA-WP1 A6CVR-8 A6CVR-16 A6CVR-32 A6CON-P214 A6CON-P220 A6CON-P514  A6CON-P520 A6CON-LJ5P A6CON-PWJ5P A7GT-BUS GX SOFTWARE - E GX SOFTWARE - C
Q00JCPU Q00CPU Q01CPU Q02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPU Q12PHCPU Q25PHCPU Q12PRHCPU Q25PRHCPU Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A Q33B Q35B Q38B Q312B Q63B Q65B Q68B Q612B Q52B Q55B Q38RB Q68RB Q32SB Q33SB Q35SB  QA1S65B QA1S68B QA65B QA1S33B QA1S35B QA1S38B QA1S65B QA1S68B QC10TR QC30TR Q61P-A1 Q61P-A2 Q62P Q63P Q64P Q64RP Q61SP QC05B QC06B QC12B QC30B QC50B QC100B Q6BAT Q7BAT Q7BAT-SET Q6DIN1 Q6DIN2 Q6DIN3 Q2MEM-1MBS Q2MEM-2MBS Q2MEM-2MBF Q2MEM-4MBF Q2MEM-8MBA Q2MEM-16MBA Q2MEM-32MBA Q2MEM-ADP QX10 QX28 QX40 QX40-S1 QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX70 QX71 QX72 QX80 QX81 QX82 QX82-S1 QY10 QY18A QY22 QY40P QY41P QY42P QY50 QY68A QY70 QY71 QY80 QY81P QH42P QX48Y57 QI60 Q64AD Q68ADV Q68AD1 Q62DA Q64DA Q68ADV Q68ADI Q64AD-GH Q62AD-DGH Q62AD-FG Q64RD Q64RD-G Q64TCTT Q64TCTTBW Q64TCRT Q64TCRTBW Q64TD Q64TDV-GH QD62 QD62D QD62E QC30R2 Q6HLD-R2 A6RCON-R75 Q6TA32 Q6TA32-TOL Q6TE-18S QD75P1 QD75P2 QD75P4 QD75D1 QD75D2 QD75D4 QD75M1 QD75M2 QD75M4 QD75P4 QD75P8 QJ71E71-B2 QJ71E71-B5 QJ71E71-100 QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 QJ71LP21G QJ71LP21GE QJ72LP25-25 QJ72LP25G QJ72LP25GE QJ71BR11 QJ71BR15 Q80BD-J71LP21-2 Q80BD-J71LP21G Q80BD-J71BR11 QJ61BT11N QJ61CL12 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 QJ71CMO QD51 QD51-R24 QJ71FL71 QJ71FL71-B2 QJ71AS92 A80BDE-J61BT11 A80BDE-J61BT13 A2SCPU-S1、A2SHCPU-S1、A2ASCPU-S1、A2ASCPU-S30、A2USHCPU-S1、A2ASCPU-S60、A1SCPUC24-R2、A1SJHCPU、A1SJCPU-S3、A1SJHCPU-S8、A1S52B-S1、A1S55B-S1、A1S58B-S1、 A1S65B-S1、A1S68B-S1、A2SMCA-60KE、A1SG60、A1SG62、A1SX40-S1、A1SX40-S2、A1SX41、A1SX41-S1、A1SX41-S2、A1SX42-S1、A1SX42-S2、A1SX80-S1、A1SX80-S2、A1SX81、A1SX81-S2、A1SX10EU、A1SX20EU、A1SY18A、A1SY22、A1SY28A、A1SY68A、A1SY7、A1SY10EU、A1SY14EU、A1SY18AEU、A1SY28EU、A1SH42、A1SX48Y18、A1SX48Y58、A1S63ADA、A1S66ADA、A1S64AD、A1S62DA、A1S68DAI、A1S68DAV、A1ST60、A1S68TD、A1S62RD3 A1S62RD3N、A1S62RD4N、A1S64TCTT-S1、A1S64TCTTBW-S1、A1S64TCRT-S1、A1S64TCRTBW-S1、A1SD70、A1SD71-S2、A1SD71-S6、A1SD71-S7、A1SD75P1-S3、A1SD75P2-S3、A1SD75P3-S3、A1SD75-C01H、A1SP60 A1SD71M1、A1SD71M2、A1SD71M3、AD75TU A1SD61、A1SD62、A1SD62E、A1SD62D、A1SI61、A1SJ71LP21、A1SJ71BR11、A1SJ71AP21、A1SJ71AR21、A1SJ71AT21B、A1SJ72T25B、A1SJ71E71N-B2、A1SJ71E71N-B5T、 A1SJ71E71N-B5、A1SJ71E71N-T、A1SJ71E71N3-T、A1SJ71PT32-S3、A1SJ71T32-S3、A1SJ71UC24-R2、A1SJ71UC24-R4、A1SJ71UC24-PRF、A1SJ71UC24-R2-S2、A1SJ71UC24-R4-S2、A1SD51S、A1SJ71LP21GE、A1SJ71PB96F、A1SJ71PB92D、A1SJ61BT1 A1SJ51T64、AJ55TB3-4D、AJ55TB3-8D、AJ55TB3-16D、AJ55TB2-4T、AJ55TB2-8T、AJ55TB2-16T、AJ55TB2-4R、AJ55TB2-8R、AJ55TB2-16R、AJ55TB32-4DT、AJ55TB32-8DT、AJ55TB32-16DT、AJ55TB32-4DR、AJ55TB32-16DR、A6WA-28P、A2SWA-28P、A7PUS、AC30R4-PUS、A6BAT、A1SC01B、A1SC03B、A1SC07B、A1SC12B、A1SC30B、A1SC50B、A1SC60B、A1SC05NB、A1SC07NB、A1SC30NB、A1SC50NB、A6TE2-16SRN、AC06TE、AC10TE、AC30TE、AC50TE、AC100TEA1STA32、A1STA32-3、A1STA32-7、A6TBXY36、A6TBXY54、A6TBX70、A6TBX36-E、A6TBY36-E、 A6TBX54-E A6TBY54-E、A6TBX70-E、AC05TB、AC10TB、AC20TB、AC30TB、AC50TB、AJ65SBTB1-8D、AJ65SBTB1-16D、AJ65SBTB1-16D1、AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-32D1、AJ65SBTB2N-8A、AJ65SBTB2N-16AAJ65SBTB3-8D、AJ65SBTB3-16D、AJ65SBTC1-32D、AJ65SBTC1-32D1、AJ65SBTC4-16D、AJ65SBTCF1-32D、AJ65FBTA4-16D、AJ65FBTA4-16DE、AJ65SBTW4-16D、AJ65MBTL1N-16D、AJ65MBTL1N-32D、AJ65BTB1-16D、AJ65BTB2-16D、AJ65BTC1-32D、AJ65SBTB1-8T、AJ65SBTB1-8T1、AJ65SBTB1-16T、AJ65SBTB1-16TE、AJ65SBTB1-32T、AJ65SBTB1-16T1、AJ65SBTB1-32T1、AJ65SBTB2-8T、AJ65SBTB2-8T1、AJ65SBTB2-16T、AJ65SBTB2-16T1、AJ65SBTB2N-8R、AJ65SBTB2N-16R、AJ65SBTB2N-8S、AJ65SBTB2N-16S、AJ65SBTC1-32TAJ65SBTC1-32T1、AJ65SBTCF1-32T、AJ65FBTA2-16T、AJ65FBTA2-16TE、AJ65MBTL1N-16T、 AJ65MBTL1N-32T、 AJ65BTB1-16T、AJ65BTB2-16R、AJ65BTB2-16T、AJ65BTC1-32T、AJ65SBTB1-16DT、AJ65SBTB1-16DT1、AJ65SBTB1-16DT2、AJ65SBTB1-16DT3、AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBTB1-32DT1、AJ65SBTB1-32DT2、AJ65SBTB1-32DT3、AJ65SBTB32-8DT、AJ65SBTB32-8DT2、AJ65SBTB32-16DT、AJ65SBTB32-16DT2、AJ65SBTC1-32DT、AJ65SBTC1-32DT2、AJ65SBTC1-32DT3、AJ65SBTC1-32DT1 AJ35TJ-8D、AJ35PTF-32A、AJ35PTF-32D、AJ35TB1-16A、AJ35TB1-16D、AJ35TB2-16D、AJ35TB3-8D、AJ35TC1-32D、AJ35TJ-8T2、AJ35TPTF-24R、AJ35TPTF-24S、AJ35TPTF-24T、AJ35TB1-16R、 AJ35TB1-16T AJ35TB1A-8T、AJ35TB2-16T、AJ35TB1A-8R、AJ35TB2-8R、AJ35TB2-8T、AJ35TC1-32T、AJ35PTF-28AR、AJ35PTF-28DR、AJ35PTF-28DS、AJ35PTF-28DT、AJ35TB1-16AR、AJ35TB1-16DR、 AJ35TB1-16DT、AJ35TC1-32DT、AJ35PTF-56AR、AJ35PTF-56AS、AJ35PTF-56DR、AJ35PTF-56DS AJ65SBTC4-16DT、AJ65SBTC4-16DT2、AJ65SBTCF1-32DT、 AJ65FBTA42-16DT、AJ65FBTA42-16DTE、AJ65SBTW4-16DT、AJ65MBTL1N-16DT、AJ65BTB1-16DT、 AJ65BTB2-16DT、AJ65BTB2-16DR、 AJ65VBTCE3-8D、AJ65VBTCE2-8T、A6CON-PW5P-S0D、AJ65VBTS3-16D AJ65VBTS2-16T、AJ65VBTS32-16DT AJ65VBTS3-32D、AJ65VBTS2-32T、 AJ65VBTS32-32DT、 AJ65VBTCE3-16D、 AJ65VBTCE2-16T、AJ65VBTCE32-16DT、AJ65VBTCE3-32D、AJ65VBTCE32-32DT、AJ65MBTL1N-16DT、AJ65MBTL1N-16D、AJ65MBTL1N-16T、AJ65SBT-64AD、AJ65BT-64AD、AJ65SBT-62DA、AJ65BT-64DAI、、AJ65BT-64DAV、AJ65VBTCU68DAVN、AJ65VBTCU68ADV、AJ65VBTCU68ADI、AJ65BT-64RD3、AJ65BT-64RD4、AJ65BT-68TD、AJ65BT-D62、AJ65BT-D62D、 AJ65BT-D62D-S1、AJ65BT-D75P2-S3、AJ65BT-G4-S3、AJ65BT-R2、AJ65SBT-RPT、AJ65SBT-RPG、 AJ65SBT-RPS、AJ65BT-RPI-10A、 AJ65BT-RPI-10B、A6CAP-DC1、A6CPA-WP1、A6CVR-8、A6CVR-16、A6CVR-32、、A6CON-P214、 A6CON-P220、A6CON-P514、A6CON-P520、A6CON-LJ5P、A6CON-PWJ5P、A3ACPU、A3ACPUP21、A3ACPUR21、A2ACPU-S1、A2ACPUP21-S1、A2ACPUR21-S1、A2ACPU、A2ACPUP21、A2ACPUR21、A3NCPU、A3NCPUR21、A2NCPU-S1、A2NCPUP21-S1、A2NCPUR21-S1、A2NCPU、A2NCPUP21、A2NCPUR21、A1NCPU、A1NCPUP21、A1NCPUR21、A2UCPU、A2UCPU-S1、A3UCPU、A4UCPU、A0J2HCPU、A32B、A35B、A38B、A52B、A55B、A58B、A62B、A65B、A68B、A61P、A62P、A63P、A65P、A66P、A68P、A3NMCA-0、A3NMCA-2、A3NMCA-4、A3NMCA-8、A3NMCA-16、A3NMCA-24、A3NMCA-40、A3NMCA-56、4KRAM、16KRAM、4KROM、8KROM、16KROM、16KHROM、16KQROM、4KEROM、64KWROM、128KWROM、256KWROM、A6BSW-P-S3、A6BSW-P-S4、A6BSW-P-S5、AC06B、AC12B、AC30B、AC50B AX41-S1、AX42-S1、AX50-S1、AX60-S1、AX80E、AY10A、AY11A、AY11E、AY13E、AY40A、AY40P、AY41、AY41P、AY42、AY42-S1、AY42-S3、AY50、AY51、AY51-S1、AY60、AY60E、AY60S、AY81EP、AY82EP、A42XY、AH42、A68ADN、A60MX、A60MXR、A616TD、A60MXT、A68DAI-S1、 A62DA、A62DA-S1、A616DAV、A616DAI、AC12MX、A68RD3N、A68RD4N、AD61、AD61S1、AD70、AD71、 AD71-S1、AD71-S2、AD71TU、AD72、AD75P1-S3、AD75P2-S3、AD75P3-S3、 AD51H-S3、AJ71UC24、AJ71UC24-S2、AJ71C22-S1、AJ71T32-S3 AJ71PT32-S3 AJ71E71N-B5T、AJ71E71N-T、AJ71E71-T、AJ71E71N-B2、AJ71E71-B2、AJ71AP21、AJ71AR21、AJ72P25、AJ72R25、AJ71AT21B、AJ72T25B、 A7BDE-J71AP21、A7BDE-J71AR21、AJ71PT32-S3、AJ71LP21、AJ71LP21G、AJ71LP21GE、AJ71BR11、 A6BR10、A6BR10-DC、AJ61BT11、AI61、A11VC、A6FD、AS91、AG60、AG62、A7PU、A8PUE、AC20R4-A8PU、 AC300R4、AC30R4、AC30R2、A6SW16、A6SW32、A0J2-E56DS、A0J2-E56AR、A0J2-E56AS、A0J2E-E28DS、A0J2-68AD、A0J2-62DA、A0J2-D61S1、A0J2D71、A0J2P25、A0J2R25、A0J2-C214-S1、A0J2-S91、 A0J2-SW16、A0J2-SW32、A0J2-C01、A0J2-C03、A0J2-C06、A0J2-C10、A0J2-C20、A0J2-C03F、 A0J2-C04B、A0J2-C10B、A0J2-2F、A1FXCPU、A2CCPU、A2CCPUC24、A2CCPUC24-PRF、A2CCPUP21、A2CCPUR21、A2CJCPU-S3、A66PC、A2CJ66P、AX11C、AX21C、AX31C、AX41C、AX81C、AY13C、AY15CEU、AY23C、AY51C、AY61CE、AY81C、AX10Y10C、AX40Y10C、AX40Y50C、AX10Y22C、AX80Y10C、AX80Y14CEU、AX80Y80C、A68ADC、A64DAIC、A64DAVC、A64RD3C、A64RD4C、AD61C、AD62C、A2C005、A2C007、 A2CCOM-TB

OMRON PLC:
CQM1~CQM1H SERIES PLC:
(1) 主机(CPU)
CQM1一CPU11         CQM1一CPU21        CQM1一CPU41
CQM1一CPU42         CQM1一CPU43        CQM1一CPU44
CQM1H一CPU11        CQM1H一CPU21       CQM1H一CPU51
(2) 电源:
CQM1一PA203         CQM1一PA206        CQM1一PD026
(3) 各种模块:
CQM1一AD041         CQM1一DA021        CQM1一ID211
CQM1一ID212         CQM1一ID213        CQM1一OD211
CQM1一OD212         CQM1一OD213        CQM1一OC221
CQM1一OC222         CQM1一0A221        CQM1一SEN01
CQM1一IPS01         CQM1一IPS02        CQM1一TC001
CQM1一TC101         CQM1一TU001        CQM1一LK501
CQM1一ME04K         CQM1一ME08K        CQM1H一PLB21
CQM1H一CLK21        CQM1H一SCB41       CQM1H一MAB42

C200H.C200H.CS1W 系列PLC
(1) 主机CPU:
C200H一CPU01        C200H一CPU02       C200H一CPU03
C200h一CPU11        C200H一CPU21       C200H一CPU31
C200HS一CPU01       C200HS一CPU21      C200HS一CPU31
C200HE一CPU11       C200HE一CPU32      C200HE一CPU42
C200HG一CPU33       C200HG一CPU43      C200HG一CPU53
C200HX一CPU34       C200HX一CPU44      C200HG一CPU63
C200HX一CPU65-Z     C200HX一CPU85-Z    CS1G一CPU43
CS1H-CPU66           CVM1一CPU21-V2     C200HX一CPU64
(2) 电源:
C200H一PS221        C200HW一PA204      C200HW一PA204S
C200HW一PA204R      C200HW一PA209R     C200HW一PD024
(3) CPU底板,扩展I/O底板:
C200H一BC031        C200H一BC051       C200H一BC081
C200H一BC101        C200HW一BC031      C200HW一BC051
C200HW一BC081       C200HW一BC101      CS1W一BC053
CS1W一BC083         CS1W一BC103        C200HW一BI031
C200HW一BI051       C200HW一BI081      C200HW一BI101
(4)标准模块:
C200H一IA221        C200H一IA222       C200H一ID211
C200H一ID212        C200H一IM212       C200HS一INT01
C200H一OV001        C200H一ID001       C200H一ID219
C200H一OC221        C200H一OC222       C200H一OC224
C200H一OC225        C200H一OD411       C200H一OD211
C200H一OD212        C200H一OD213       C200H一OD214
C200H一OD215        C200H一OD216       C200H一0D217
C200H一OD218        C200H一OD219       C200H一1D215
C200H一ID501        C200H一OD501       C200H一MD215
C200H一MD501        C200H一MD115       C200H一MC221
C200H一AD001        C200H一AD002       C200H一AD003
C200H一DA001        C200H一DA002       C200H 一DA003
C200H一DA004        C200H一MAD01       C200H一TS001
C200H一TC001        C200H一TC103       C200H一NC111
C200H一NC112        C200H一NC211       C200H一NC113
C200H一NC213        C200H一NC413       C200H一IDS01
C200H一CT001        C200H一CT021       C200HW一DRM21
C200HW一CLK21       C200HW一SRM21      C200H一LK201
C200H一LK202        C200H一LK401       C200H一RM201
C200H一RM001        CS1W一CLK21        CS1W一SCU21
C200H一ASC02        C200HW一PCU01      C200HW一SLK23
C200H一SLK13        C200H一PID02       C200HW一JRM21
C200H一ME431        C200H一ME831       C200H一MR431
C200H一MR831        C200HW一COM01      C200HW一COM02
C200HW一COM03       C200HW一COM04      C200HW一COM05
C200HW一ME04K       C200HW一ME08K      C200HW一ME16K
C200HW一ME32K       C200HW一ME64K      CS1W一SCB21
C200H-OD21A
编程器:
CQM1一PR001         C200H一PR027       CG2A5一PR015
3G2A5一PR025        3G2A5一PR023       SP一PR001
编程器电缆及I/O连接电缆:
C200H一CN222        C200H一CN422       C2OOH一CN311
C200H一CN711        C200H一CN221       C200H一CN521
C200H一CN131        CS1W一CN114        CS1W一CN224
CS1W一CN624         CS1W一CN118        CS1W一CN226
CS1W一CN626         CS1W一CN313        CS1W一CN713
CS1W一CN223         CS1W一CN323        CS1W一CN523
CS1W一CN133         CS1W一CN311        CS1W一CN133-B2
CS1W一CN711         CS1W一CN221        CS1W一CN131-B2
CS1W一CN321         CS1W一CN521        CS1W一CN131

CJ系列模块:
CJ1W-NC413  CJ1W-ID261  CJ1W-ID231 CJ1M-CPU13
CJ1G-CPU42H  CJ1W-PRM21  CJ1W-PTS51  CJ1W-CT021 
CJ1W-AD041-V1  CJ1M-CPU12  CJ1W-ID201  CJ1W-OC211 
CJ1W-IC101   CJ1G-CPU43H  CJ1W-II101  CJ1W-PA205R  
CJ1W-PRT21   CJ1W-OD261  CJ1W-ID211  CJ1G-CPU45H 
CJ1W-MD231  CJ1W-OD211   CJ1G-CPU42H CJ1G-CPU42 
CJ1G-CPU43H  CJ1W-PA202  CJ1W-SCU41-V1  CJ1H-CPU65H  
CJ1W-SUC21  CJ1W-SCU21  CJ1W-ETN21 CJ1W-NC213
CJ1W-NC233  CJ1W-OD231  CJ1W-NC113 CJ1H-CPU66H 
CJ1G-CPU44H   CJ1W-TC101  CJ1M-CPU23  CJ1M-CPU11   
CJ1M-CPU12    CJ1W-MD261  CJ1W-ID232   CJ1M-CPU11
CJ1W-AD081-V1  CJ1M-CPU22  CJ1W-NC133  CJ1W-V600C11 
CJ1W-TB101  CJ1W-DRM21  CJ1W-SP001 CJ1W-DA041 
CJ1W-MAD42  CJ1W-CPU13    CJ1W-NC433  CJ1W-TER01 
CJ1W-TC103 CJ1W-ID262  CJ1W-CLK21-V1  CJ1W-V600C12  
CJ1W-OD233  CJ1W-MD263   CJ1W-TC004  CJ1W-OC201 
CJ1W-TC104
C500/C1000H/C200H型CPU及I/O单元:
3G2C3一CPU11        C1000H一CPU01      C2000H一CPU01
3G2A5一PS221        3G2A5一PS22-E      3G2A5一MR431
3G2A5一MR831        C2000一MR141       C2000一MR241
C2000一MR341        3G2A5一IA121       3G2A5一IA122
3G2A5一ID212        3G2A5一ID213       3G2A5一ID218
C500一SNT31-V4      C500一ASP02        C500一ID211
C500一IM212         C500一ID111        C500一IA223
C500一ID215         C500一MD211        C500一II101
C500一NC111-V1      C500一RM001        C500一OV001
C500一II002         C500一ASC03        C500一CN222N(线)
C500一CN512N(线)  CV500一IC201       CV500一PS221
3G2A5一ID219        3G2A5一OC221       3G2A5一OC223
3G2A5一OC224        3G2A5一OA222       3G2A5一OD411
3G2A5一OD412        3G2A5一OD212       3G2A5一OD213
3G2A5一AD001        3G2A5一AD003       3G2A5一AD007
C500一AD101         3G2A5一DA003       3G2A5一DA001
3G2A5一CT001        3G2A5一LK201       C500一RM201
C500一CT012         C500一LK009-V1     C500 一SLK21
SIEMENS SERIES :
S7-200系列:
CPU单元:
CPU221 CPU222 CPU224 CPU224XP CPU226 CPU222CN CPU224CN CPU224XPCN CPU226CN
数字量单元:
输入EM221 输出EM222 输入/输出模块EM223 输入EM221CN 输出EM222CN 输入/输出模块EM223CN
模拟量单元:
输入EM231 输出EM232 输入/输出模块EM235 输入EM231CN 输出EM232CN 输入/输出模块EM235CN
测温模块:
EM231AI4X热电偶 EM231AI2XRTD EM231CNAI4X热电偶 EM231CNAI2XRTD
S7-300系列:
CPU单元
CPU312新型 CPU312C CPU313C CPU313C-2Ptp CPU313C-2Dp CPU314新型 CPU314C-2Ptp CPU314C-2Dp CPU315-2Dp新型 CPU315-2Dp
S7-400系列:
CPU单元
CPU412-1 CPU412-2 CPU414-3 CPU416-2 CPU416-3 CPU417-4 CPU414-4H CPU417-4H
SIMATICC7系列
6SE 6RA MM42O MM430 MM440 6AV 6GK 6ED 6DD 6DP 6DS 6FC 6FD 6FM 1FT 1FK 6SE70 6SG70 6RA70 6RY

KEYENCE SERIES PLC:
FS-T2、CZ-V1、LV-21A、LV-11A;FS-V22R、KV- 10AT KV- 16AT VT3-V7 VT2-7SB FS-V1、 FS-M1、FS-M2、FS-T1、 VT-7SR KV- 24AT KV- 40AT KV-80AT KV-10DT KV- 16DT KV-24DT KV- 40DT FU-5FZ、FU-59、FU-63、FU-63Z、KV-10R、KV-10T、KV-16R KV-16T、KV-24T KV-24R、KV-40T、KV-40R KZ-10R KZ- 16R KZ- 24R KZ- 40R KZ- 80R KZ-10T KZ- 16T KZ-24T KZ- 40T KZ- 80T KZ一U2 KZ一U3 KZ一8EX/8ET/8EYR/8EYT KZ一16EX/16EYR/16EYT KZ一AD4 KZ一DA4 KZ一U4 KZ一U5 VT-5SB VT2-5MW KZ一300 VT2-8TB VT3-V7R KZ一350  KZ一A500 KZ一C32X KZ一C32T KZ一C16X KZ一B16R KZ一L10 KZ一R1 KZ一AN6 KZ一H2 KZ一U4 KZ一U5 KZ一300 KZ一350 KZ一A500 KZ一C32X KZ一C32T KZ一C16X KZ一B16R KZ一L10 VT3-V10 KZ一R1 KZ一AN6 FU-25、FU-31 KZ一H2 PZ-101、 PZ-41、PZ-42、PZ-51、PZ-61、 PZ2-41、PZ2-42、PZ2-51、PZ2-61、PZ2-62、 PZ-M11 PZ-M31、PZ-M51、KV-10AR KV-16AR KV-80DR KV- 80DT PZ-M61、PZ-M71、PZ-V11、PZ-V31、PZ-V71 PQ-01、VT2-5SB VT2-5TB PQ-02、PS-201、 PS-202、PS-25、PS-45、PS-46、PS-47、PS-48 PS-55、PS-56、PS-205、KV- 24AR KV- 40AR KV- 80AR PS-206、PS-55、PS-58、PS-T1、PS-T2、PS-TO、PS2-61、PS-X18、 PS-X28 FS2-60、 FS2-60P、FS2-62、FS2-65、FS-V11、FS-V12、FS-V21、FS-V22、FS-V21R、FU-10、FU-11、FU-12、 FU-20、FU-21X、FU-22X 、KV- 10DR KV-16DR KV- 24DR KV- 40DR FU-23X 、FU-22、FU-23、FU-32、FU-35FA、FU-35FZ 、FU-36X 、FU-37、FU-38、FU-42、FU-43、FU-4F、FU-4FZ、FU-45X、FU-49X 、FU-5F、VT2-10SB VT2-12FB FU-65X 、FU-6F、FU-66、FU-66Z、 FU-67、FU-68、FU-71、 FU-7F、FU-77、FU-77V、FU-78、FU-79、FU-83C、FU-85、FU-95、FU-95Z、CZ-10、CZ-40、LV-H32、 LV-H42、LV-H62 VT-7SB VT2-10FB AP-11、AP-31、AP-32、AP-33、VT2-5MB AP-40、AP-43、AP-44 AP-C31 AP-C33 SL-C08H、SL-C12H、SL-C16H、SL-C60H、SL-C20H、SL-C24H、SL-C28H、SL-C32H、 SL-C36H、SL-C40H、SL-C44H、SL-C48H、SL-C52H、SL-C56H、
SL-C64H等SL-C系列、PJ-V系列、PJ系列

____________________________________________________________________________________________________

 
Customer Login
paypal-ipay88-m2u